2010
В И Щ А

О С В І Т А

Апатова Наталія Володимирівна


Народилася 1 серпня 1952 року в м. Сімферополь. Випускниця Сімферопольського державного універ­ситету ім. М.В. Фрунзе (1974).

Старший інженер, математик-програміст ЕОМ «Целлатрон» Севастопольського державного інформаційно-обчислювального цен­тру (1974-1977). Інженер-програміст, старший інженер-математик групи математич­ного забезпечення ЕОМ (1977-1980); асистент, доцент кафедри прикладної математи­ки Сімферопольського державного університету ім. М.В. Фрунзе (1980-1990). Доцент кафедри економічної інформатики і АСУ, професор кафедри інформаційних систем в економіці, завідуюча кафедрою інформаційних систем Сімферопольського держав­ного університету ім. М.В. Фрунзе (1990-1998). В.о. декана математичного факультету (1998), декан економічного факультету (1999-2005), завідуюча кафедрою економічної кібернетики (2005) Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

Сфера наукових інтересів - інформаційна економіка, економіка навколишнього се­редовища, економіко-математичне моделювання, інформатика та інформаційні техно­логії в освіті. Н.В. Апатова - піонер у сфері застосування інформаційних технологій у педагогіці, а також один з основоположників теорії інформаційної економіки.

Доктор педагогічних наук (1992). Доктор економічних наук (2005). Академік Міжна­родної академії інформатизації (1995). Дійсний член Академії економічних наук Укра­їни (2002). Заслужений працівник освіти України (2002). Академік Російської академії природничих наук (2006). Президент Української асоціації економістів (2006).

Автор низки монографій, підручників, наукових статей, серед яких:

  • «Інформатика», підручник (2000);
  • «Основш информатики (для 8-9 классов)», підручник (2000);
  • «Теория информационной жономики», монографія (2005).