2010
В И Щ А

О С В І Т А

Крижко Василь Васильович


Народився 24 липня 1952 року в с. Малинівка на Херсонщині.

Закінчив природничо-географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного інститу­ту (1973). Учитель географії та біології (1973), заступник директора школи з навчально-виховної роботи (1974) Остриківської середньої школи Токмацького району. З 1975 року директор Новенської, з 1977 року Чернігівської середньої школи Чернігівського району. Завідуючий кабінетом географії, з 1982 року кабінетом школознавства і курсової перепід­готовки, директор (з 1984 року), старший викладач кафедри педагогіки (1990), доцент ка­федри основ управління і педагогічного менеджменту (1995), доцент кафедри управління розвитком загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів (1996), завідую­чий кафедрою педагогіки та психології післядипломної освіти (1998) Запорізького облас­ного інституту вдосконалення кваліфікації вчителів.

Кандидат педагогічних наук (1994).

Ректор Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2000), ректор, професор, завідуючий кафедрою педагогіки вищої школи та управління освітніми закладами Бердянського державного педагогічного інституту (2001, з 2002 року Бердян­ський державний педагогічний університет). Учасник міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, керує науковою роботою студентів та аспірантів. Під його ке­рівництвом захищено 3 кандидатські дисертації. Активний суспільно-політичний діяч, член депутатської комісії освіти і науки Бердянської міської ради.

Відмінник народної освіти. Відмінник освіти України (2002). Заслужений працівник освіти України (2005). Нагороджений Грамотами Міністерства освіти і науки України, міністерства освіти Болгарії, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Дипло­мом Міжнародного академічного рейтингу популярності та якості «Золота Фортуна» (2002), Хрестом пошани «За духовне відродження» (2003), нагрудним знаком «За науко­ві досягнення» (2007). Дійсний член Української академії наук (2004), член-кореспондент Академії педагогічних і соціальних наук (2000).

Автор (співавтор) понад 60 наукових праць, зокрема:

  • «Рабочая книга руководителя школы», посібник (1993);
  • «Менеджмент в освіті», навчально-методичний посібник (1998);
  • «Психология в практике менеджера образования», посібник (2000);
  • «Антологія аксіологічної парадигми управління освітою», підручник (2005).