2010
В И Щ А

О С В І Т А

Чирва Василь Якович


Народився 19 липня 1939 року в с. Ново-Стародуб Кіровоградської області.

Випускник Кишинівського державного універси­тету (1962). Аспірант Інституту хімії природних сполук Академії наук СРСР (1962-1965). Науковий співробітник Інституту хімії Академії наук Молдавської РСР (1965-1974). З 1974 року професор Сімферополь­ського державного університету ім. М.В. Фрунзе (Таврійського національного універ­ситету ім. В.І. Вернадського), завідуючий кафедрою органічної хімії, декан факультету природничих наук (1989), декан хімічного факультету (2000).

Доктор хімічних наук (1973), професор (1974). Відмінник освіти України (1994). За­служений працівник народної освіти України (1999). Заслужений діяч науки і техніки АР Крим (1999).

Основні напрями наукових досліджень - хімія природних сполук, біоорганічна хімія.

Володар 20 патентів і автор понад 400 наукових публікацій, серед яких:

  • «Uber die Struktur in der Glycoside aus Viscaria viscosa» (1975);
  • «Bewertung von Triterpenglykosiden» (1981);
  • «Исследование тритерпеновых гликозидов (установление строения и синтез)», монографія (1982);
  • «Синтез N-[О-(N-ацетил-β-D-глюкозаминил)-(16)-N-ацетил-D-мурамоил]-L-аланил-D-изо-глутамина», стаття (1986);
  • «Синтез липофильных гликозидов О-(N-ацетилглюкозаминил)-(β14)-N-ацетилмурамоил-L-аланил-D-изоглутамина», стаття (1990);
  • «The application of intermediate 2-methyl-glyco-[2,1-d]-2-oxazolines for glycoside synthesis. Carbohydr. Res.» (2000);
  • «Курс органической химии», підручник (2004);
  • «Новый синтез дисахариддипептида MDP-(β16)-GlcNAc», стаття (2004).