2010
П Р О Ф Е С І Й Н О - Т Е Х Н І Ч Н А

О С В І Т А

Ясінський Михайло Петрович


Народився 24 липня 1953 року в с. Саночани Старосамбірського району Львівської області.

Закінчив Дрогобицький електромеханічний технікум за спеціальністю монтаж і експлуатація металообробних верстатів і автоматичних ліній і Дрогобицький державний педаго­гічний інститут ім. І.Я. Франка за спеціальністю загально-технічні дисципліни і праця (1980). Навчався в Ленінградському державному університеті (1991-1992).

З 1975 року пройшов шлях від механіка до директора професійно-технічного училища № 19 м. Дрогобич. Запровадив у навчальному закладі систему дистанційного управління технічними засобами. За його ініціативи створено єдину комп'ютерну мережу, що дає можливість ефективного отримання інформації педагогами та учнями з питань організації навчально-виробничого процесу та комплексно-методичного забез­печення предметів і професій. Під керівництвом директора вдало використовуються традиційні та інноваційні підходи щодо організації навчального процесу.

М.П. Ясінський — висококваліфікований учитель, володіє глибокими знаннями з методики викладання предметів. Відзначається неординарністю, високою працездат­ністю, відповідальністю, сумлінним виконанням своїх службових обов'язків. Досконало володіє сучасними науковими підходами, принципами, методами та механізмами управ­ління. Учні училища — неодноразові призери обласних конкурсів фахової майстерності, олімпіад із загальноосвітніх і загально-технічних дисциплін.

Відмінник народної освіти УРСР (1990). Заслужений працівник освіти України (2006). Нагороджений Грамотами Міністерства освіти і науки України, управління професійно-технічної освіти.