2010
П Р О Ф Е С І Й Н О - Т Е Х Н І Ч Н А

О С В І Т А

Снісаренко Андрій Іванович


Народився 23 листопада 1936 року в с. Городище Чорнухинського району Полтавської області.

Закінчив Київський інститут народного госпо­дарства (1961), педагогічний факультет Української

ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії (1969).

Працював бухгалтером Синівської МТС (1957); викладачем (з 1961 року), методистом (з 1964 року), завідуючим заочним відділенням (1968-1985), заступником директора з навчальної роботи (1985), директором (1986-2004), завідуючим заочним відділенням (з 2004 року) Лубенського сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку (нині Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії).

За час роботи А.І. Снісаренко проявив себе вмілим організатором, знаючим та ініці­ативним спеціалістом. Протягом своєї педагогічної діяльності набув великого досвіду в плануванні та координації навчального процесу, впровадженні інноваційних техно­логій навчання й виховання, проведенні семінарів, нарад, конференцій, педагогічних рад. Бере участь у засіданнях циклової комісії, методичних семінарах. Педагогом зібрано методичний матеріал з дисципліни «Бухгалтерський облік».

Спеціаліст вищої категорії. Заслужений працівник народної освіти України (1998). Нагороджений трудовою відзнакою «Знак Пошани» (2004). Відзначений Грамотою Лубенської райдержадміністрації (2006).