2010
В И Щ А

О С В І Т А

Піскун Раїса Петрівна


Народилася 1 січня 1946 року в с. Пагурці Хміль­ницького району Вінницької області. Закінчила біологічний факультет Київського держав­ного університету ім. Т.Г. Шевченка (1971). Асис­тент (1974), старший викладач (1982), з 1993 року завідуюча кафедрою медичної біоло­гії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Доктор біологічних наук, професор. Активно сприяє впровадженню інноваційних технологій у навчальний процес. Р.П. Піскун - високоерудований вихователь студент­ської молоді, досвідчений лектор і методист. Укладач нових навчальних програм для медичного, фармацевтичного та медико-психологічного факультетів вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації, а також навчальних програм і алгоритмів оцінювання в умовах кредитно-модульної системи Болонського процесу (2005). Учасник конференцій і з'їздів з питань методики навчання та виховання май­бутніх лікарів.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисерта­цій. Член редакційної ради фахового журналу «Вісник Вінницького національного уні­верситету».

Заслужений працівник освіти України. Нагороджена медаллю «Ветеран праці», По­чесними грамотами Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пиро­гова.

Автор (співавтор) 12 методичних і навчальних посібників, збірників тестів і задач, 218 наукових робіт, серед яких:

  • «Общая биология», посібник (2000);
  • «Модифицированные продукти - плюсы и минусы, за и против» (2003);
  • «Основы генетики человека», посібник (2004);
  • «Медична біологія», підручник (2004);
  • «К методологическим аспектам интегративной антропологии» (2004);
  • «Функціональна морфологія головного мозку при експериментальному атеросклерозі та під впливом вінпоцетіну» (2006);
  • «Винборон - лекарственный препарат с политропными фармакологическими эффектами», монографія (2007).