2010
В И Щ А

О С В І Т А

Личковах Володимир Анатолійович


Народився 2 червня 1946 року в м. Варшава.

Закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1974), аспірантуру кафедри етики та естетики цього ж університету (1978).

Працює в Чернігівському державному педагогічному інституті ім. Т.Г. Шевченка з 1976 року (з 2010 року Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка. Завідуючий кафедрами: теорії та історії культури (1990–1997), філософії та соціально-гуманітарних дисциплін (1997–1998), етики, естетики та культурології (1998–2001), філософії та культурології (з 2001 року).

Захистив кандидатську дисертацію «Естетичне переживання і соціальна активність особи» (1981) і докторську дисертацію «Людське світовідношення як предмет естетичного аналізу» (1996). У 2001 році присвоєно вчене звання професора, у 2005 році обрано академіком АН Вищої школи України.

Сфера наукових інтересів: некласична естетика, етнокультурологія, культурологічна регіоніка, філософські проблеми славістики та універсалізму.

Створив інноваційний проект викладання некласичної естетики. За програмою «Трансформація гуманітарної освіти в Україні» підготував навчальний посібник «Від Фауста до Леверкюна: Вступ до некласичної естетики» (2002).

Опублікував близько 330 наукових праць, у т.ч. 3 монографії: «Переживание красоты» (1987), «Світ людини в мистецтві» (2005), «Дивосад культури: Вибрані статті з естетики, культурології, філософії мистецтва» (2006).

Ініціатор проведення міжнародних конференцій з філософії етнокультури. Науковий керівник з написання кандидатських дисертацій в аспірантурі при кафедрі філософії та культурології ЧДПУ. Член 2 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій при Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ) та Східноукраїнського державного університету ім. В. Даля (м. Луганськ). Учасник І Світового і ІІ Європейського конгресів з універсалізму (м. Варшава, 1993, 1998)

Заслужений працівник народної освіти України (1992). Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» та Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005).