2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Краснова Любов Степанівна


Народилася 11 травня 1958 року в м. Бережани Тернопільської області.

У 1982 році закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В.С. Стефаника за спеціальністю історія і педагогіка. Завідуюча кабінетом історії Кіровоградського обласного інституту вдосконалення вчителів (1982-1986). Методист з історії, географії Новоукраїнського районного методичного кабінету (1986-1989). Методист з історії та виховної роботи Кіровського районного методичного кабінету м. Кіровоград (1989-1992). З 2004 року — директор Кіровоградської гімназії нових техно­логій навчання.

Переможець І Міжнародного конкурсу вчителів, що проводився під егідою Міжна­родної асоціації педагогів світу «Освіта без кордонів» (1997).

Створила 25 авторських відеофільмів, 77 авторських навчально-контролюючих комп'ютерних програм, відеохрестоматій, відеоконсультацій, відеопідручників з історії України та всесвітньої історії. Під безпосереднім керівництвом педагога відкрито шкільний телецентр, відеотека якого містить понад 1000 навчальних відеофільмів з історії. За ініціативи Л.С. Краснової в гімназії функціонує музей історії, освіти, куль­тури та мистецтва України, де педагог регулярно проводить інтегровані уроки.

Провела понад 100 міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних семінарів, науково-практичних конференцій.

Автор наукової роботи «Як працювати з обдарованими дітьми», 12 номерів мето­дичних розробок «Додаток до підручника з історії України та всесвітньої історії» з комплектами комп'ютерних контурних карт і комп'ютерних тестів.

Спеціаліст вищої категорії. Учитель-методист. Відмінник освіти України (1995). Заслужений вчитель України (2004). Нагороджена Грамотою Кіровоградської державної адміністрації та обласної ради, відзнакою виконавчого комітету Кіровоград­ської міської ради «За заслуги» II ступеня (2006).