2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Авраменко Катерина Григорівна


Народилася в 1948 році в с. Чемер Олишівського району Чернігівської області.

Після закінчення в 1971 році природничого факультету Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя була призначена на посаду вчителя хімії Чемерської середньої школи, де працює і зараз.

З перших років педагогічної діяльності К.Г. Авраменко сформувала власний стиль і манеру викладання, виробила особисті підходи до проведення уроків хімії в школі.

Домінуючим у роботі К.Г. Авраменко є інформаційно-пошуковий тип навчання, що сприяє розвитку продуктивного мислення школярів, зростанню їхньої творчої самостійності. Уроки педагога відзначаються чіткістю, логічною завершеністю, вмінням виділити головне в матеріалі, що вивчається. Високий рівень занять сприяє постійному включенню учнів в активну творчість на уроці, спонукає їх мислити. Використання опорних конспектів, застосування різних типів уроків допомагає вчителю вдосконалювати знання учнів, виводити їх на творчий рівень.

Базовою орієнтацією К.Г. Авраменко є педагогіка співробітництва, за якою учитель і учень працюють разом заради досягнення певної мети. Велику увагу педагог приділяє роботі із здібними та обдарованими дітьми, використовує методику випереджального навчання.

Учні школи є постійними учасниками та призерами І–III турів олімпіад з хімії. Багато учнів К.Г. Авраменко обирають професії технолога, хіміка, інженера-хіміка, агронома, лікаря, учителя хімії та біології.

Педагог регулярно читає лекції, проводить практичні заняття на курсах підвищення кваліфікації й перепідготовки вчителів при Чернігівському ОІППО. Учасник Всеукраїнських науково-методичних конференцій «Профорієнтація та довузівська підготовка майбутніх спеціалістів» (2000), «Природничі науки на межі століть: проблеми, методика викладання» (2004).

Учитель-методист, спеціаліст вищої категорії.

Відмінник народної освіти України. Заслужений вчитель України (1998). Неодноразово нагороджувалася Подяками і Грамотами Міністерства освіти і науки України, районного, обласного управління освіти, дирекції школи.