2010
В И Щ А

О С В І Т А

Федьков Іван Іванович


Народився 2 листопада 1939 року в с. Жадово Семенівського району Чернігівської області.

Закінчив історичний факультет Ужгородського державного університету (1965).

Директор Дмитрівської середньої школи Очаківського району (1965-1967). З 1967 по 1972 рік на партійній роботі в Очаківському райвиконкомі КПУ. Аспірант відділу етно­графії Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР імені М. Риль­ського (1972-1975). З 1975 року старший викладач кафедри історії України, з 1976 року декан історичного факультету, з 1984 року проректор з навчальної роботи, з 1990 року завідуючий кафедрою народознавства і спеціальних історичних дисциплін Миколаїв­ського державного педагогічного інституту. З 2006 року директор Інституту історії та права Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського.

Кандидат історичних наук, професор, завідуючий кафедрою спеціальних істо­ричних дисциплін Інституту історії та права Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського.

Автор понад 120 наукових праць, зокрема навчального посібника «Історія України в особах» у 2-х частинах, довідника з історії України, багатьох методичних рекомендацій. Укладач методичних матеріалів з вивчення історії рідного краю, збереження пам'яток історії та культури України .

Заслужений працівник народної освіти (1995).