2010
З А Г А Л Ь Н А

С Е Р Е Д Н Я

О С В І Т А

Мицкан Богдан Михайлович


Народився 21 вересня 1947 року в с. Чернелиця Городенківського району Івано-Франківської області. Випускник факультету фізичного виховання Кре­менецького педагогічного інституту (1968). Трудо­ву діяльність розпочав у 1968 році вчителем фізичної культури Борщівської середньої школи № 2 Тернопільської області. Тренер зі спортивної гімнастики і директор Городенківської дитячо-юнацької спортивної школи Івано-Франківської області. У 1970 році старший викладач кафедри фізичного виховання Троїцького ветеринарного інституту Челябінської області. З 1971 по 1997 рік працював викладачем, старшим викладачем, доцентом і завідуючим кафедрою лікувальної фізичної культури і фізичного вихован­ня Івано-Франківського медичного інституту. З 1997 року завідуючий кафедрою теорії і методики фізичної культури та спорту факультету фізичного виховання і спорту При­карпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності анатомія людини (1980). Доцент кафедри лікувальної фізичної культури і фізичного виховання Івано-Франківського медичного інституту (1985). У 1997 році здобув науковий ступінь доктора біологічних наук. У 2001 році Б.М. Мицкану присвоєно звання професора кафедри теорії і методики фізичної культури та спорту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефа­ника, а з 2001 року він є надзвичайним професором Жешувського університету (Поль­ща). Підготував 7 кандидатів і 2 докторів наук з фізичного виховання і спорту.

Учасник численних регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових фо­румів, член спеціалізованих вчених рад, заступник голови експертної ради Вищої атестаційної комісії України, член Науково-методичної ради Міністерства у справах сім'ї, молоді і спорту, експерт Міністерства освіти і науки України. Засновник і голова редакційної колегії наукового журналу «Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура», член редакційних колегій низки вітчизняних й зарубіжних науко­вих журналів і збірників.

Член Олімпійської академії України, Всеукраїнської спілки краєзнавців.

Заслужений працівник освіти України (2007). Почесний працівник фізичної культу­ри і спорту України.

Автор понад 120 наукових праць, зокрема:

  • «Функціональна анатомія» (2006);
  • «Рахункова абетка».